Waterseid Tune

O Iesu Haul Cyfiawnder glân,
llanw fy mron a'th nefol dân;
disgleiria ar fy enaid gwan
nes dod o'r anial fyd i'r lan.

Ennyna 'nghalon, Iesu cu,
yn dan o gariad atat ti,
a gwna fi'n wresog yn dy waith
tra byddaf yma ar fy nhaith.

A gwna fy nghalon dywyll i
yn olau drwy d'oleuni di;
gwasgara'r holl gymylau i gyd
sy'n cuddio gwedd dy ŵyneb-pryd.

West Gallery
Words: Azariah Shadrach, (1774 - 1844),
sourced for this tune by Penny Robinson