Ar Gyfer Heddiw’r Bore
Ar gyfer heddiw’r bore
  ’n faban bach, faban bach,
Y ganwyd gwreiddyn Iesse
  ’n faban bach;
Y Cadarn ddaeth o Bosra,
Y Deddfwr gynt ar Seina,
Yr Iawn gaed ar Galfaria
  ’n faban bach, faban bach,
Yn sugno bron Maria
  ’n faban bach.

Caed bywiol ddwfr Eseciel
  ar lin Mair, ar lin Mair,
A gwir Feseia Daniel
  ar lin Mair;
Caed bachgen doeth Eseia,
‘R addewid roed i Adda,
Yr Alffa a’r Omega
  ar lin Mair, ar lin Mair;
Mewn côr ym Methlem Jiwda,
  ar lin Mair.

Am hyn, bechadur, brysia,
  fel yr wyt, fel yr wyt,
I ‘mofyn am y Noddfa,
  fel yr wyt
I ti’r agorwyd ffynnon
A ylch dy glwyfau duon
Fel eira gwyn yn Salmon,
  fel yr wyt, fel yr wyt,
Gan hynny, tyr’d yn brydlon,
  fel yr wyt.

Anon. From the Plygain tradition of mid-Wales